Alle dansen terug op the website / All dances back on the website

Beste Dansers,

Momenteel zijn we bezig met het vernieuwen van onze website. De dansen zijn terug geplaatst op de website.
Door een aantal vernieuwingen op de website zal het zoeken van dansen anders gaan als jullie gewend zijn.
Nu kunnen jullie via de submenu knoppen de dansen vinden. De submenu’s zijn:

  • Dances A-Z
  • Dances season
  • Dances Iliane
  • Dance of the month

 

De submenu knoppen spreken voor zich. Alle dansen zijn te vinden onder de submenu knop “Dances A-Z”. Dansen die tijdens het seizoen zijn uitgelest zijn ook onder “Dances season” te vinden, Seizoen 2014-2015 en nieuwer komen daar onder te staan. De dansen die verkozen zijn tot dans van de maand kunnen jullie terug kijken onder “Dance of the month”

Indien jullie toch denken nog een danssheet te missen, klik eerst hier, staat de danssheet daar niet tussen neem rustig contact met ons op.

De komende tijd zullen we nog volop bezig zijn met het ontwikkelen van onze nieuwe website, er zullen nog enige veranderingen plaatsvinden. We zullen jullie hiervan op de hoogte houden met nieuws berichten. De afronding van de nieuwe website zal nog enige tijd vergen.

Evelien en Iliane


Dear Dancers,

Currently we are working to renew our website. The dances are back on the website.
Because several innovations on the website, searching for dances will be different.
Now you can find the dance through the sub menu buttons. The sub menus are:

  • Dances A-Z
  • Dances season
  • Dances Iliane
  • Dance of the month

 

The sub-menu buttons speak for themselves. All dances are found under the sub menu button “Dances A-Z”. Dances that are taught during the season are also to find in sub menu “Dances season”, Season 2014-2015 and later come under this sub menu.  The dances which are chosen to dance the month, you can look back in “Dance of the month”

If you still think there are dance sheets missing, first check out here. If you still can’t find the dance sheet please contact us, we will get back to you as soon as possible.

In the following months we will still be working on development of our new website. There are still a few changes coming.We will keep you informed about the changes. The completion of the new website will still take some time.

Evelien and Iliane